!!! Dôležitá výzva !!! Vážení…

!!! Dôležitá výzva !!!
Vážení rodičia, kolegyne, kolegovia a žiaci, v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a v záujme predísť prípadným nežiadúcim dopadom na zdravie nás všetkých vás touto cestou dôrazne žiadame o spätnú informáciu, ak ste v období od 15.2.2020 absolvovali so svojimi rodinami a deťmi dovolenku v rizikových oblastiach, s osobitným dôrazom na severné Taliansko.

Informujte nás obratom na nasledujúce kontakty resp. cez edupage školy:

tel. 0905/614138, mail: jozef.horak@farskeho.sk
PaedDr. Jozef Horák, riaditeľ školy

tel. 0907/504076, mail: jozefliptak@centrum.sk
Mgr. Jozef Lipták, ZR TV

farskeho@farskeho.sk
školský mail