!!! Dôležité upozornenie !!! …

!!! Dôležité upozornenie !!!
Vážení rodičia, milí žiaci,
vedenie SOŠ gastronómie a hotelových služieb oznamuje žiakom, že zo školy je možné vyzdvihnúť si svoje osobné veci každý pracovný deň v čase od 9,00 do 12,00 hod. za predpokladu dodržania hygienicko – epidemiologických opatrení. Vzhľadom na prerušenie vyučovania až do odvolania bude sekretariát školy vydávať potvrdenia o návšteve školy, prípadne iné potvrdenia a doklady v dňoch pondelok, streda a piatok vždy od 09:00 do 11:00 hod. Poprosíme prísť v rúškach, rukaviciach a vchádzať do budovy školy postupne podľa usmernenia osoby na vrátnici.
Ďakujeme za dodržiavanie pravidiel !

Source