DOMÁCA IZOLÁCIA Od 10. marc…

❗️DOMÁCA IZOLÁCIA

➡️ Od 10. marca nariadil hlavný hygienik SR Ján Mikas povinnú 14-dňovú domácu karanténu občanom, ktorí sa vrátia z Talianska, Čínskej ľudovej republiky, Iránu a Južnej Kórey. V karanténe budú spolu s rodinnými príslušníkmi, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti.

Občania, ktorí pricestujú domov na Slovensko zo spomínaných krajín, sú povinní kontaktovať svojho všeobecného lekára e-mailom ? alebo telefonicky ☎️ a informovať ho o pobyte v zahraničí.

ℹ️ Domáca karanténa má jasné pravidlá – nezdržiavať sa mimo priestorov svojej domácnosti a neudržiavať sociálny kontakt mimo členov domácnosti.