dostupnost-nemocnice-bory-bude-opat-posilnena

Dostupnosť Nemocnice Bory bude opäť posilnená

Prirodzený vývoj Bratislavy prinášajúci nové sídliská, nákupné zóny, zdravotnícke zariadenia a časový posun dopravnej špičky znamená zmenu návykov a potrieb cestujúcich. Dopravný podnik Bratislava preto každý rok v pravidelných intervaloch prispôsobuje premávku liniek alebo len vybraných spojov na základe reálnych dát z premávky a podnetov verejnosti, aby zlepšil a posilnil obsluhu v tých častiach mesta, kde je dopyt po komfortnej a spoľahlivej MHD. Najbližšia úprava grafikonov príde už v polovici letných prázdnin. Jej súčasťou bude aj zavedenie obsluhy novovybudovanej nákupno-obytnej zóny s Nemocnicou Bory.

Mestské časti Ružinov, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica a Lamač čakajú od 5. augusta 2023 lokálne zmeny v trasovaní a cestovných poriadkoch niektorých liniek. DPB nimi zefektívni cestovanie napríklad prispôsobením počtu spojov podľa ich vyťaženosti. Linky, ktoré využíva veľký počet cestujúcich, budú posilnené. Aby však tieto vylepšenia mohli byť realizované v rámci rozpočtu DPB, ktorý má isté obmedzenia, tak zároveň trasy s nízkym počtom cestujúcich budú upravené, prípadne nahradené novými spojeniami. Minimalizujú sa tiež súbehy liniek obsluhujúcich rovnaké oblasti. Mestské časti však po zmenách získajú garanciu nosných liniek, teda takých, ktorých vysoká frekvencia spojov poskytuje komfortné spojenie s centrom mesta. Takéto linky sú rozpoznateľné číslom s farebným podkladom.

Mestská časť Ružinov

Cestujúci z tejto mestskej časti získajú lepšie intervaly najvyužívanejších liniek 61, 63 a 96. Nákupná zóna na Ivanskej ceste a Galvaniho ulica bude kvalitnejšie dopravne obslúžená a linka 61 po novom prepojí Trnávku s Hlavnou stanicou. Po jej presmerovaní cez Bulharskú ulicu bude pripravená na transformáciu z autobusov na ekologikcké hybridné trolejbusy. Z oblasti okolo Martinského cintorína budú lepšie dostupné západné časti mesta.

Mestská časť Dúbravka, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica a Lamač

Od augusta bude západná časť Bratislavy rýchlejšie a častejšie navzájom poprepájaná a spojená s rozvíjajúcou sa zónou Bory. Práve tá získa vďaka novej trase a posilnenému intervalu linky 30 dopravnú obsluhu novej nemocnice. K Nemocnici Bory bude možné prestúpiť z nosných liniek 4 a 21. Linka 37 sa stane rovnako nosnou, teda intervalovo posilnenou a v úseku Most SNP – Vrančovičova nahradí doterajšiu trasu linky 30, v úseku Krematórium – Záhorská Bystrica zase linku 36. Sídlisko Strmé Vŕšky bude častejšie obsluhované linkou 36 so zmenenou trasou.

Zmeny všetkých dotknutých liniek MHD v týchto mestských častiach budú dostupné s odporúčaniami optimálnych spojení na webstránke DPB – www.dpb.sk, rovnako bude podrobný rozsah zmien pre cestujúcich dostupný na všetkých zastávkach v danej lokalite. Aby bol prechod na nový grafikon pre cestujúcich dostatočne zrozumiteľný, v termíne od 29.7.2023 do 11.8.2023 budú na významných zastávkach a prestupných uzloch menených liniek aj informátori, ktorí budú nápomocní pri vysvetľovaní nových trás či cestovných poriadkov a cestujúcim poskytnú užitočné rady a tipy.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava, a. s.