Elektronická prihláška na štúd…

Elektronická prihláška na štúdium:
https://farskehozssp.edupage.org/register/

Elektronická prihláška | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, 851 01 Bratislava

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu. Kód formulára: