Igor Kmeťo, bil pozitivní KOR…

Igor Kmeťo, bil pozitivní KORONA VYRUS
VYJÁDŘENÍ.

Igor Kmeťo, poraz pozitívny CORONA VYRUS
VYJADRENIE.