NOVINKY V ŠKOLSTVE NA ŽUPE V…

? NOVINKY V ŠKOLSTVE NA ŽUPE

V parlamente mi neprejdú žiadne školské zákony. Ale zato vieme robiť zmeny na Bratislavskej župe, kde je županom Juraj Droba a kde som poradcom pre školstvo ? V školstve tento rok prinášame viacero nových opatrení:
Príplatok pre učiteľov za inovatívne odbory
Zavádzame príplatok do sumy 200 eur mesačne na návrh riaditeľa pre učiteľov, ktorí učia v odbore, kde vidíme veľký dopyt po odborníkoch z praxe – ide najmä o technické a bilingválne odbory. Tiež máme 14 nových odborov (napr. autotronik, IT aj bilingválne gymnázium)
1,5 milióna eur do škôl
Podarilo sa nám pre školy získať projekty v sume až 1,5 milióna eur. Mne sa najviac páčia projekty mobility – študenti si vďaka nim vyskúšajú stáž v zahraničí a učitelia vzdelávanie v zahraničí. Ďalej sú to projekty na podporu environmentálnej výchovy, finančnej, čitateľskej, matematickej či prírodovednej gramotnosti. A to všetko vďaka Dagmar Augustinska ?
Bilingválne odbory na priemyslovkách (z tohto sa veľmi teším)
Mnohí absolventi technických odborov robia pre zahraničné firmy či spolupracujú so zahraničím. Technika a nemčina, IT a angličtina – to sú dvojice, ktoré idú v našom kraji často ruka v ruke. Preto tento rok pripravujeme podmienky na zavedenie bilingválnych odborov aj na priemyslovkách.
Spojené školy
Základná a stredná škola „pod jednou strechou.“ Čo to prinesie? Kontinuitu pre žiakov, väčší pedagogický zbor, viac odborníkov, ich výmenu (učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov na strednej škole môžu učiť na druhom stupni), ale aj zameranie štúdia už od základnej školy na istú oblasť – jazyky, šport, IT. A tiež učitelia na ZŠ získajú benefity, aké majú župní učitelia. Aké? Čítajte ďalej ?

Pokračujeme aj v tom, čo sme už robili minulý rok:
Jazykové vzdelávanie – viac ako 300 učiteľom preplácame kurzy cudzieho jazyka. Ich počet narástol o 60 a v tejto oblasti rozbiehame spoluprácu aj s ďalšími zriaďovateľmi a mestskými časťami.
Preplácanie mimovyučovacej činnosti – krúžky, semináre, súťaže… Všetko čo učitelia robili po vyučovaní a bez odmeny preplácame už viac ako rok. Ide na to cez 100 000 eur mesačne.
Preplácanie doplňujúceho pedagogického štúdia – Ak chce človek z praxe učiť na škole, musí absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium. Ale obvykle ho platí sám. Nie však v Bratislavskom kraji. Všetkým, ktorí prišli z praxe do školstva, toto štúdium preplácame.
100-eurové príplatky pre začínajúcich učiteľov a vyššie odchodné pre učiteľov v dôchodkovom veku – V školstve potrebujeme „novú krv,“ ako aj generačnú obmenu.

Tak schválne: Kto to dočítal až sem? ?? Zdvihnite ruku, napíšte