ocenenie-v-socialnej-oblasti:-pani-darinka-je-osoba-s velkym-srdcom,-pri -ktorej-nikto-nezostane-hladny

Ocenenie v sociálnej oblasti: Pani Darinka je osoba s veľkým srdcom, pri  ktorej nikto nezostane hladný

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne odovzdáva ocenenia pracovníkom v sociálnej oblasti. Inak tomu nebolo ani v roku 2023. Ocenených bolo 35 zamestnancov. Rovnako si ocenenie prevzalo aj päť prijímateľov sociálnych služieb a jedno zariadenie. Župa má celkovo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 zariadení sociálnych služieb.

V tomto článku sa pozrieme bližšie na jednu z ocenených osobností – pani Darinku Bartoňovú. Pani Bartoňová je jednou z tých pracovníčok, ktoré svojou oddanosťou a obetavosťou prispievajú k pozitívnemu prostrediu a pohodliu v zariadení sociálnych služieb Sibírka. Už viac ako 26 rokov pôsobí v Sibírke na pozícii kuchárky, kde svoje kulinárske zručnosti venuje nielen príprave chutných jedál, ale aj šíreniu radosti a tepla medzi kolegov a klientov.

Pani Bartoňová nie je len kuchárka, ktorá pripravuje vynikajúce jedlá, ale je to aj človek s veľkým srdcom. S láskou a nadšením sa venuje nielen svojej práci, ale aj starostlivosti o klientov. S úctou a pochopením sa postará o ich potreby a vždy ochotne podá pomocnú ruku, kde je to potrebné. Je to osoba, ktorá svojou osobnosťou prispieva k pozitívnej atmosfére a zjednocuje kolektív v zariadení.

Pani Darinka Bartoňová je príkladom toho, že aj v bežných povolaniach môžeme nájsť hrdinov, ktorí s láskou a oddanosťou poskytujú pomoc a podporu svojim spolupracovníkom a klientom. Jej zodpovednosť, svedomitá práca a obetavosť sú skutočne obdivuhodné a zaslúžia si uznanie a ocenenie. Pani Bartoňová je skrátka osobou s veľkým srdcom na správnom mieste.