ocenenie-v-socialnej-oblasti:-veronika-struharova-je-pilier-zariadenia-raca

Ocenenie v sociálnej oblasti: Veronika Struhárová je pilier zariadenia Rača

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne odovzdáva ocenenia pracovníkom v sociálnej oblasti. Inak tomu nebolo ani v roku 2023. Ocenených bolo 35 zamestnancov. Rovnako si ocenenie prevzalo aj päť prijímateľov sociálnych služieb a jedno zariadenie. Župa má celkovo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 zariadení sociálnych služieb.

Od roku 2013, keď pani Veronika Struhárová nastúpila do zariadenia Rača ako sestra, preukázala nevídané pracovné nasadenie a záväzok voči svojim povinnostiam. Jej precíznosť, svedomitosť a zodpovedný prístup k práci ju postupne vypracovali na pozíciu staničnej sestry, kde pokračuje v poskytovaní nadštandardnej starostlivosti.

Zodpovednosť a spravodlivosť

Pani Struhárová je známa svojím silným zmyslom pre zodpovednosť a spravodlivosť. Jej aktívny prístup k plneniu každodenných povinností má výrazný vplyv na zvyšovanie kvality služieb poskytovaných v zariadení. S osobným záujmom o blaho každého prijímateľa sa snaží zabezpečiť, aby ich zdravotný stav bol neustále monitorovaný a adekvátne riešený v spolupráci s odbornými lekármi.

Líderstvo a skvalitnenie prostredia

Pani Struhárová aktívne pristupuje k inováciám a je otvorená zmenám, ktoré môžu zlepšiť pracovné procesy a celkovú atmosféru v zariadení. Jej iniciatívy a návrhy sú vždy zamerané na to, aby sa prijímatelia cítili ako v domácom prostredí a aby ich zdravotný a emocionálny stav bol čo najlepší.

„ČLOVEK JE STVORENÝ STVORITEĽOM. STARAŤ SA O ČLOVEKA JE POKRAČOVANÍM JEHO DOBROTY“

Ocenenie a vd’aka

Za svoju dlhoročnú službu, počas ktorej neustále ukazuje vysokú úroveň profesionality a empatie, si pani Veronika Struhárová zaslúži uznanie a poďakovanie. Jej príspevok k zariadeniu Rača je nenahraditeľný a jej prístup k práci inšpiruje celý tím a pozitívne ovplyvňuje životy všetkých prijímateľov sociálnych služieb.

V zariadení Rača sú hrdí, že môžu mať takúto výnimočnú osobnosť ako súčasť svojho tímu, a tešia sa na ďalšie roky spolupráce, počas ktorých bude pani Struhárová naďalej prinášať inovácie a vylepšenia do ich spoločenstva.