Ochorenie COVID-19 (koronavíru…


Ochorenie COVID-19 (koronavírus) sa dotýka nás všetkých a je veľmi dôležité, aby sme ovládali všetky dostupné informácie a vedeli účinne chrániť seba i svojich blízkych.
Pozrite si informačné video?: