OTVÁRANIE STREDNÝCH ŠKÔL, INTE…

OTVÁRANIE STREDNÝCH ŠKÔL, INTERNÁTOV A JEDÁLNÍ
Opatrenia proti koronavírusu sa postupne uvoľňujú. Od 22. júna bude možné otvoriť aj stredné školy na celom Slovensku. Ako to bude v Bratislavskom kraji? Otvoria naše stredné školy brány posledný týždeň pred prázdninami?

Ako župan od začiatku razím teóriu, že riaditelia našich škôl majú mať čo najviac kompetencií a rozhodovať čo najviac sami. Aj v tomto prípade to nechávame v ich rukách, či školy otvoria, alebo sa začne s riadnym vyučovaním až od septembra. Ak sa otvoria, tak ten čas bude využitý na vrátenie učebníc a obnovenie osobného kontaktu medzi žiakmi.

Pri otváraní školských jedálni to nejde tak ľahko. Nie je to vypínač ON/OFF. V tomto prípade väčšina riaditeľov rozmýšľa jedálne neotvoriť vôbec a tí čo otvoria, tak to bude len na pár hodín denne.

Čo sa týka internátov, tam nepredpokladám, že sa do konca školského roka ešte nejaké otvoria. Dve naše zariadenia boli využívané pre repatriantov – jedno v Petržalke a jedno v Modre. Tie sú dnes už voľné a všetky internáty sú tak už plne k dispozícií pre študentov.

Školstvo je pre náš kraj veľmi dôležité a teším sa, že aj vďaka tomu, že sme boli niekoľko mesiacov zodpovední, sa školstvo vracia do normálu.