Otvorme okná, poďme na balkón …


Otvorme okná, poďme na balkón a pošlime odkaz všetkým, ktorí za nás bojujú priamo v prvej línii proti koronavírusu! Veľký potlesk všetkým zdravotníkom, hasičom, policajtom a ďalším! ĎAKUJEME!

Zdieľajte a pozývajte, nech je nás čo najviac a nech je to poriadne počuť!
https://www.facebook.com/events/698472514251297/

#potleskprezdravotnikovahasicov
@potleskprezdravotnikovahasicov
20. 3. 2020 / 20:00 / Celé Slovensko