Petržalské súzvuky

Miestna knižnica v Petržalke organizovala slávnostné vyhodnotenie Petržalských súzvukov Ferka Urbánka 2014, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.10.2014 v obradnej sále v CC Centre v Petržalke. Pri tejto príležitosti naša škola usporiadala slávnostnú recepciu pod vedením HMOV Ing. Janky Krošlákovej, kde hostí obsluhovala žiačka učebného odboru čašník, servírka Katarína Véghová z II.B triedy.

PaedDr. Jozef H o r á k – riaditeľ školy