POZITÍVNE TESTOVANÍ NA COVID…

? POZITÍVNE ? TESTOVANÍ NA COVID-19 V BRATISLAVSKOM KRAJI
http://www.ruvzba.sk/pozitiv%20frame.html

VRÁTILI STE SA Z RIZIKOVÝCH OBLASTÍ ???? Postupujte nasledovne:

1️⃣ kontrolujte svoj zdravotný stav počas 14 dní od príchodu z rizikovej oblasti (kašeľ, dýchavičnosť, horúčka),
2️⃣ dbajte na dôkladnú hygienu rúk???, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašľať a kýchať treba do papierových vreckoviek, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí,obmedzte cestovanie a obmedzte sociálne kontakty,

‼️ V prípade klinických príznakov do 14 dní po návrate je potrebné ☎️ TELEFONICKY kontaktovať SVOJHO LEKÁRA a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

Ak je nevyhnutné poskytnutie neodkladnej ⚕️ zdravotnej starostlivosti osobe s klinickými príznakmi, je potrebné kontaktovať operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby ?