poznate-svoje-spustace-uzkosti?

Poznáte svoje spúšťače úzkosti?

Úzkosť je nepríjemný pocit strachu, ktorý nie je konkrétny. Keď máme úzkosť, nevieme, čoho sa bojíme. Je to bežný pocit, ktorý v určitej fáze zažíva každý.To, čo jedného človeka znepokojuje, nemusí spôsobiť, že druhý sa bude cítiť rovnako. 

Úzkosť je normálny ľudský pocit strachu. Keď čelíme stresovým situáciám, spúšťa sa v našom mozgu výstražný systém, ktorý nám hovorí, že niečo nie je v poriadku a že by sme to mali  vyriešiť. Náš organizmus je k riešeniu zmobilizovaný stresom rovnako ako pri ohrozujúcej situácii, no keď zažívame úzkosť, nevieme povedať, čo tou ohrozujúcou situáciou je, a teda ani nevieme, ako z tejto situácie ujsť alebo sa v nej brániť.

Každý z nás však v živote zažíva situácie, ktoré sú nepríjemné, ktoré nás trápia alebo by sme v nich chceli niečo zmeniť a v tej chvíli to nejde. Môže ísť o to, čo prežívame doma, v škole, v láske alebo v priateľských vzťahoch. Niekedy nám na niečom veľmi záleží a chceme, aby to dobre dopadlo. Ak je takýchto menších situácii v našich životoch viac, môžeme zažívať úzkosť. Po nejakom čase, kedy sa možno čo i len jedna naša životná okolnosť zmení, sa môžeme cítiť lepšie. Ak však prekáža pocit strachu a úzkosť našim bežným každodenným činnostiam a trvá viac ako pár týždňov, je potrebné vyhľadať pomoc.

Spúšťače úzkosti

Za stavmi úzkosti „stoja“ tzv. spúšťače. Najbežnejšie spúšťače sú napríklad situácia spojená s odpovedaním pred triedou, skúška, maturita, prvý deň v novej škole, prvá návšteva u rodičov partnera, návšteva lekára,…Spoznanie týchto spúšťačov je naozaj dôležitým krokom pri zvládaní úzkosti.

  • Je úplne v poriadku, ak na tie spúšťače neprídeme hneď.
  • Aj tu platí, že najdôležitejšie je, aby ste v tom neboli sami.
  • S tým môže pomôcť napríklad niekto, komu dôverujete, niekto blízky, lekár a veľmi účinná je aj spolupráca s odborníkom.
  • Kým spoznáš svoje spúšťače je super, ak využiješ „svojpomoc“ prostredníctvom rôznych techník.

Je OK, že nie si OK. Pomoc pri úzkosti existuje.