Pozývame Vás na rodičovské združenie 4.10. 2018 o 16.30

{pdf=http://www.farskeho.sk/images/pdf/2018_2019/zrps_1_18_19.pdf|100%|600|google}