Praktické maturitné skúšky a.k.a. Konfer…


Praktické maturitné skúšky a.k.a. Konferenciach Dozvuky divinových hodov a Regióny cestovného ruchu a ubytovacie zariadenia Slovenska.????? V akcii triedy V.HA (odbor Hotelová akadémia) a IV.PH (odbor Pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu).????‍?