preco-mam-myslienky-na-samovrazdu?

Prečo mám myšlienky na samovraždu?

V našich životoch sa môže udiať veľmi veľa udalostí a situácií, pri ktorých pociťujeme vnútornú emocionálnu bolesť. Tieto situácie, a to ako nás zasiahnu, sa u každého človeka líši. Sme jedineční, a preto sú jedinečné aj schopnosti a možnosti, ako túto bolesť zvládnuť a vyrovnať sa s ňou.

Áno, môžeme sa ocitnúť v situácii, v ktorej si môžeme myslieť, že iné riešenie ako samovražda nie je, ale to nie je pravda. Keď nám je ťažko, môžeme mať pocit, že tá bolesť nikdy neskončí, ale opak je pravdou. Každá náročná a krízová situácia trvá nejaký čas, má začiatok, ale má aj koniec. A tie konce prichádzajú aj vďaka tomu, že sa nájdu RIEŠENIA, že sa intenzita pocitov zmení, alebo sa objaví v živote nejaká zmena. Niekedy si naozaj potrebujeme dopriať čas potrebný na to, aby sa veci zmenili a bolesť ustúpila a v tom nám môže pomôcť aj niekto iný.

Riešenia existujú, ale kvôli bolesti ich nemusíš vidieť.

Odborníci pri skúmaní osobných príbehov ľudí, ktorí sa dostali do hraničnej situácie, popisujú predchádzajúce traumatické zážitky, psychické ochorenia, napríklad depresiu a rôzne typy strát a podobne. Z našich skúseností vyplýva, že príčina samovražedného konania je zväčša reťazenie ťažkých situácií a strát.

JE OK, ŽE NIE SI OK. POMOC EXISTUJE: KLIKNI SEM

Tiež môžeme potvrdiť, že ľudia, ktorí v týchto chvíľach požiadajú o pomoc, dokážu vďaka spolupráci s odborníkom ťažkosti zvládnuť. Skôr je to o tom, že vo chvíľach prežívanej bolesti riešenia nie sme schopní vidieť a hľadať. Vnútorná bolesť bráni nášmu mysleniu nájsť a využiť ďalšie možnosti alebo ich prijať od tých, ktorí nám ich ponúkajú. Ale oni tu naozaj sú, tieto riešenia existujú a práve odborníci Ti v ich hľadaní môžu a chcú pomôcť. Pomôž im v tom a daj im šancu, aby v tom boli s Tebou a ukázali Ti ďalšie možnosti.