PREČO NEODPORÚČAME PLASTOVÉ RÚ…

PREČO NEODPORÚČAME PLASTOVÉ RÚŠKA ČI ŠTÍTY

Keď dýchame, rozprávame, spievame či kričíme, z tela nám unikajú drobné kvapôčky, ktoré môžu obsahovať vírusy. Zmyslom rúška je vytvoriť bariéru medzi našimi dýchacími cestami a okolitým svetom.

Rúško účinne chráni vtedy, ak jeho okraje priliehajú na…