pripomenuli-sme-si-60-rokov-od-zaciatku-poskytovania-socialnych-sluzieb-v-budove-kastiela-v stupave

Pripomenuli sme si 60 rokov od začiatku poskytovania sociálnych služieb v budove Kaštieľa v Stupave

Pozvanie na toto podujatie prijali predseda Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, podpredsedovia p. Simona Petrík a p. MUDr. Juraj Štekláč, PhD., riaditeľka odboru sociálnych vecí PhDr. Marica Šiková, vedúca oddelenia sociálnej pomoci PhDr. Jana Matulová, poslanci zastupiteľstva BSK p. Marek Machata a Lucia Plaváková. Svojou účasťou nás potešili aj zástupcovia Stupavy: primátor mesta Mgr. Peter Novisedlák, MBA, viceprimátor MVDr. Robert Kazarka, poslankyne Ing. Denisa Klačmanová, Ing. Hana Haldová a zamestnanci mestského úradu. Nechýbali ani bývalí riaditelia nášho zariadenia a riaditelia zariadení sociálnych  služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. S radosťou sme medzi nami prijali aj bývalých zamestnancov, s ktorými sme si pri chutnom občerstvení, okrem iného i z dielne našich šikovných  kuchárok,  pospomínali na mnohé úsmevné okamihy.

 Pre pozvaných hostí sme pripravili kultúrny program, ktorým sme chceli vyjadriť myšlienku príslušnosti k regiónu, miestnej komunite ako aj podporiť a ukázať, že aj ľudia so zdravotnými obmedzeniami sú šikovní a talentovaní. Predstavili sa nám deti z miestnych občianskych združení – folklórneho súboru Stupavjánek, skupiny historického šermu Ursus – Mladé medvede. Zo zariadení sociálnych služieb  vystúpili s krásnym divadelným vstupom prijímatelia z CSS Merema a spoločný spevácky program, ktorý si nacvičili   klienti z  CSS Javorinská a DSS a ZpS Kaštieľ poukázal na radosť z hudby a vzájomnej spolupráce. Spev ženského speváckeho súboru Nevädza zo Stupavy sa rozliehal po celom areáli. Pieseň  od p. Weissa, redaktora rádia Devín, bola zároveň poďakovaním tým, čo sú tu pre iných a  bola zamyslením sa nad náročnou prácou zamestnancov nášho zariadenia.

Hostia i účinkujúci neodchádzali s prázdnymi rukami, mohli  si vybrať z darčekov, ktoré ako pozornosť vyrobili naši prijímatelia v tvorivých dielňach.

Chceme sa poďakovať všetkým hosťom, ktorí svojou účasťou prispeli k atmosfére osláv 60.výročia nášho zariadenia. Ďakujeme tiež všetkým sponzorom, dodávateľom, zamestnancom,  ktorí  podali pomocnú ruku, predovšetkým občianskemu združeniu Dôstojnosť života a firmám: Nemček GaR Veľké Dvorníky, Agro Osuský Lozorno, Haki Kebap Stupava, Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany, Faun s.r.o. Senica, PAMfruit Topoľčany,1,2,3 záhrady, Dadi s.r.o. Bratislava.

Nuž, prípravy boli náročné, do poslednej chvíle sme čakali ako nás prekvapí počasie, ale o to krajšie sú spomienky na tieto spoločné, neopakovateľné chvíle.

Text: Katarína Kralovičová /DSS Kaštieľ Stupava
Foto: Monika Kováčová