projekt-zastavit-cyklus-nasilia-upozornuje-na-dosah-domaceho-nasilia-na-deti

Projekt Zastaviť cyklus násilia upozorňuje na dosah domáceho násilia na deti

Vplyvy násilia v rodine na životy detí sú devastujúce. Prostredníctvom novej kampane projektu Zastaviť cyklus násilia na to upozorňuje Aliancia žien Slovenska v spolupráci s nórskou organizáciou Alternatíva k násiliu a partnerskými organizáciami Kiwi – stredisko podpory vývinu a agentúrou Róbert Slovák a jeho priatelia.

„Takmer každá tretia žena zažíva nejakú formu fyzického a/alebo psychického násilia. Jeho obeťami sú vždy aj deti, hoci sa ich násilník fyzicky nemusí ani dotknúť. Deti doma nepohodu a násilie ostro vnímajú a prežívajú – a ich stopy si často nesú v duši a správaní po celý život,“ vysvetlila riaditeľka Aliancie žien Slovenska Katarína Farkašová.

Psychologička Barbora Jakobsen z Alternatívy k násiliu dodala, že násilie má aj vážne ekonomické dôsledky a zvyšuje riziko horšieho psychického i fyzického zdravia jednotlivcov i spoločnosti. Prevencia a kvalita pomoci pre ľudí ohrozených násilím sú preto podľa nej zásadné. „Najdrahšie je nerobiť nič,“ skonštatovala.

Projekt sa venuje nielen problematike rodovo podmieneného násilia a násilia v blízkych vzťahoch, ale predovšetkým posúva do popredia snahu o pomoc, podporu a riešenia pre ženy a deti, ktoré v takýchto vzťahoch na Slovensku žijú. Hlavným nosičom kampane k projektu je krátky film, sonda do života dieťaťa v násilnom vzťahu.