projekt-zastavit-cyklus-nasilia-upozornuje-na-dosah-domaceho-nasilia-na-deti

Projekt Zastaviť cyklus násilia upozorňuje na dosah domáceho násilia na deti

Vplyvy násilia v rodine na životy detí sú devastujúce. Prostredníctvom novej kampane projektu Zastaviť cyklus násilia na to upozorňuje Aliancia žien Slovenska v spolupráci s nórskou organizáciou Alternatíva k násiliu a partnerskými organizáciami Kiwi – stredisko podpory vývinu a agentúrou Róbert Slovák a jeho priatelia. […]