sebaposkodzovanie:-co-to-je-a-preco-sa-mi-to-deje?

Sebapoškodzovanie: Čo to je a prečo sa mi to deje?

Sebapoškodzovanie by sme mohli označiť ako správanie, pri ktorom človek sám sebe ubližuje. Ubližovanie samému sebe je pre človeka, ktorý prežíva náročné momenty vo svojom živote spôsob, ktorým sa snaží vyrovnávať  s ťažkými a znepokojujúcimi myšlienkami a situáciami.

Sebapoškodzovanie môže mať rôzne formy a môže byť spôsobované rôznymi nástrojmi, ale aj svojim vlastným telom s cieľom cítiť fyzickú bolesť či “dať zo seba von” alebo inými slovami vyventilovať bolesť psychickú.

Prečo sa to deje?

Dôvody a príčiny, ktoré vedú ku sebapoškodzovaniu sa môžu líšiť, tak ako sa líšime aj my ľudia. Sú rôzne podnety, situácie a dôvody, ktoré nás znepokojujú, vyvolávajú stres, smútok, frustráciu a môžu vyústiť až k tomu, že sa ich dôsledky snažíme riešiť tým, že si ubližujeme. Všetky stavy, ktoré sme vyššie vymenovali, sa dajú opísať len slovami a je pre nás ťažké predstaviť si, čo za nimi je, lebo každý z nás ich prežíva inak. Aj to je dôvod, pre ktorý niektorým ľuďom pomáha psychickú bolesť zvládnuť tá fyzická, ktorá je konkrétna, uchopiteľná, ľahko predstaviteľná a často jej zdroj môžeme vidieť. Konkrétne možné príčiny sebapoškodzovania nebudeme menovať. Pre jedného človeka totiž môže byť rovnaká situácia zvládnuteľná, no u iného, napr. v spojení s ďalšími náročnými situáciami, vyústi až do sebapoškodzovania. Rovnako, ako sa snažia rôzni ľudia jedinečnými spôsobmi zvládať “bolesť na duši,” potrebujú aj jedinečnú a na mieru šitú pomoc a podporu.

Čo sa so mnou deje?

Ako sme v predchádzajúcej časti napísali, sebapoškodzovať sa môže človek vtedy, keď zažíva ťažké chvíle vo svojom živote, často nehovorí o tom, čo prežíva s inými a chce zmierniť alebo „prekričať“ duševnú bolesť, ktorú pociťuje. Túži po zmiernení tlaku, ktorý mu vyvolávajú rôzne situácie, pocity a myšlienky. Keď si vo chvíli duševného napätia ublíži, na krátku chvíľku môže fyzická bolesť prehlušiť tú psychickú, no nakoľko sebapoškodzovanie nie je spôsob, ktorý je pre naše telo zdravý a často si to uvedomujeme, prichádzajú krátko po fyzickej bolesti pocity viny, zlyhania, hanby alebo iné, ktoré intenzitu psychickej bolesti v konečnom dôsledku len zvyšujú.

Je OK, že nie si OK – POMOC PRI SEBAPOŠKODZOVANÍ EXISTUJE

Navyše cyklus, ktorý sme opísali, Ti nie náhodou môže pripomínať napr. ťažkosti spojené s užívaním alkoholu či iných drog. Je nám ťažko, chceme si uľaviť, tak požijeme isté množstvo alkoholu, v rámci čoho nám je istý čas príjemnejšie, no po čase prichádzajú jednak intenzívnejšie fyzické ťažkosti a navyše aj tie psychické výčitky, hanba a iné. Ak sa to deje opakovane alebo je to jediným liekom na ťažobu na duši, voláme tento cyklus závislostné správanie. A to sa môže objaviť aj práve v súvislosti so sebapoškodzovaním.