Škola baristu

V Prievidzi na SOŠ obchodu a služieb sa v dňoch 8. a 9.10.2015 uskutočnil 3. ročník súťaže v príprave kávy „Prievidzský rytier čiernej dámy“. Súťaž bola usporiadaná v spolupráci so školou baristu Stanislava Cibuľu a bola organizovaná v kategórii Junior – Najlepšie cappucino, Najlepšie capuccino latte art, Najlepší voľný nápoj z espressa. Z našej školy sa na súťaži zúčastnil Filip Sloboda, žiak študijného odboru hotelová akadémia. Súťažiaci boli preverovaní aj z teoretických vedomostí – o kávovníctve, o príprave espressa a cappucina, histórii minerálnej vody Mattoni a histórii mesta Prievidza. Súťažiacich hodnotili 2 členovia – technická komisia a 4 členovia – chuťová komisia.

Fotografie doplníme po ich dodaní.