Po trojročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu sa uskutočnil 10.11.2022 už 11.ročník Športového dňa o pohár riaditeľa školy. Tradičné podujatie sa tešilo veľkej pozornosti žiakov. Tento rok ich súťažilo rekordných 197 v 11 zaujímavých športových disciplínach. Traja najlepší v každej disciplíne získali hodnotné ceny a diplomy, ktoré si prevzali z rúk riaditeľa školy PaedDr. Jozefa Horáka. Podujatie finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj a priamo svojou účasťou zástupcovia nášho zriaďovateľa Ing. Jana Dúbravková a Mgr. Tibor Varga. Športovému dňu nechýbala výborná a žičlivá atmosféra, tímová práca, súťaživosť, dobrá nálada, vysoké športové nasadenie a neúnavné povzbudzovanie.