STANOVISKO HLAVNÉHO HYGIENIKA …

STANOVISKO HLAVNÉHO HYGIENIKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K ZATVORENIU STREDNÝCH ŠKÔL V BSK

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave v súvislosti s potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19 nariadil karanténne opatrenia a prerušil výchovno – vzdelávací proces na Cambridge International School v Bratislave v termíne od 9.3. do 22.3.2020.

Berieme na vedomie rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja preventívne pozastaviť vyučovanie na stredných školách. Zo strany Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave nie je z epidemiologického hľadiska zatiaľ nutné pristúpiť k zatvoreniu ďalších škôl.

Dôrazne odporúčame, aby sa študenti počas prerušenia školského vyučovania vyvarovali návštevám hromadných podujatí a miest s veľkým počtom ľudí.