tip-na-vylet:-krasy-limbachu

Tip na výlet: Krásy Limbachu

Pripravili sme pre vás výletnú trasu, ktorá je menej navštevovaná. Vybehnete na známy vrch Somár cez Šenkárku a Tri kamenné kopce a späť do Limbachu sa vrátite cez Kozí chrbát a okolo vyvieračky.

Na výlet si vyčleňte tak 4-5 hodín a prestávky odporúčame na Troch kamenných kopcoch, na vrchu Somár a pri Limbašskej vyvieračke. Ak budete chcieť, potúlajte sa aj v samotnom Limbachu, je to pekná vinárska obec. Ak sa vyberiete našou trasou, prejdete 15,7 kilometra a prevýšenie bude 522 metrov, takže ide o trochu náročnejší výlet. Prajeme šťastnú cestu.

Popis trasy: Limbach – Šenkárka – Tri kamenné kopce – Somár – Kozí chrbát – Limbašská vyvieračka – Limbach

  • Na štart nášho výletu do obce Limabch sa vieme pohodlne nechať doviesť autobusom spoločnosti ARRIVA, alebo aj osobným autom.
  • Z obce od kruhového objazdu sa vydáme na trasu výletu po zelenej turistickej značke smerom do údolia Račieho potoka. Na okraji obce budeme míňať reštauráciu Estavella, o kúsok ďalej budeme mať odbočky asfaltových ciest, vľavo odbočuje cesta smerom na Tri bresty a Biely kríž, o kúsok ďalej doprava ide asfaltka na Tri kamenné kopce. My však budeme pokračovať stále priame popri Račom potoku. Po oboch stranách je zopár rekreačných chát a i studnička s dobrou pitnou vodou.
  • Na konci územia s rekreačnými chatami sú osadené dve rampy, vpravo sa odbočuje do Medvedieho údolia a priamo je údolie Račieho potoka, kadiaľ budeme pokračovať ešte asi 1 km, až prídeme k Limbašskej vyvieračke – estavelle. Je to vyvieračka s občasnou výdatnosťou 120 l/s je výverom podzemného toku prameniaceho pod Tureckým vrchom, ktorý sa stráca v doline Prepadlé, podteká masív Somára a vyviera pod Kozím chrbtom Oplatí sa tu zastaviť a prizrieť si ako vyteká v podstate celý potok z pod skaly.
  • Od Limbašskej vyvieračky pokračujeme vpravo po zelenej turistickej značke, tentoraz prudším stúpaním smerom na Kozí chrbát. Tu sa napojíme na hrebeňovú národnú trasu – Štefánikovu magistrálu. Po nej vpravo po červenej turistickej značke budeme už menej strmo stúpať na kopec Somár.
  • Kopec Somár je na hranici vojenského obvodu Turecký vrch, je z neho celkom pekný výhľad do širokého okolia. Je to zároveň aj najvyšší bod dnešného výletu, kopec Somár má nadmorskú výšku 649 m.n.m. Je to aj vhodné miesto na oddych. Zo Somára budeme najprv klesať a potom jemne zvlneným terénom prídeme najprv k prírodnej rezervácii Nad Šenkárkou, čo je malé rašelinisko na hrebeni Malých Karpát, a kúsok za tým turistická križovatka Tri kamenné kopce.
  • Na Troch kamenných kopcoch sa nám križujú nielen turistické chodníky, ale aj cyklotrasy. Sem sa dá dostať od Limbachu po asfaltovej ceste aj na bicykli. Tu z červenej Štefánikovej magistrály odbočíme a ďalej budeme pokračovať po modrej turistickej značke smerom do späť do Limbachu.
  • Po necelom kilometri prídeme k horárni Šenkárka, ktorá leží na celkom peknej lúke, na rázcestí modrej a žltej turistickej značky.  Tu sa dá takisto zastaviť a urobiť si prestávku na jedlo a pitie. My sa budeme držať stále modrej turistickej značky a pomaly budeme klesať až do obce Limbach, kde je možnosť občerstvenia.
  • Virtuálnu mapu nájdete tu
Limbach, kruhový objazd
Limbach, kruhový objazd
Limbach, požiarna zbrojnica
Limbach, požiarna zbrojnica
Odbočka na Tri bresty, Biely kríž
Odbočka na Tri bresty, Biely kríž
Studnička pri Račom potoku
Studnička pri Račom potoku
Chatová oblasť pri Račom potoku
Chatová oblasť pri Račom potoku
Račí potok
Račí potok
Odbočka do Medvedieho údolia
Odbočka do Medvedieho údolia
Infotabuľa Limbašská vyvieračka
Infotabuľa Limbašská vyvieračka
Limbašská vyvieračka
Limbašská vyvieračka
Limbašská vyvieračka
Limbašská vyvieračka
Infotabuľa pri Limbašskej vyvieračke
Infotabuľa pri Limbašskej vyvieračke
Pod vrchom Somár
Pod vrchom Somár
Vrch Somár
Vrch Somár
Vrch Somár, výhľad
Vrch Somár, výhľad
Štefánikova magistrála pred Tromi kamennými kopcami
Štefánikova magistrála pred Tromi kamennými kopcami
Prírodná rezervácia Nad Šenkárkou
Prírodná rezervácia Nad Šenkárkou
Prírodná rezervácia Nad Šenkárkou
Prírodná rezervácia Nad Šenkárkou
Tri kamenné kopce
Tri kamenné kopce
Chodník nad horárňou Šenkárka
Chodník nad horárňou Šenkárka
Horáreň Šenkárka
Horáreň Šenkárka
Horáreň Šenkárka
Horáreň Šenkárka
Limbach, kostolík na cintoríne
Limbach, kostolík na cintoríne
Limbach, vinotéka LVD
Limbach, vinotéka LVD
Limbašský kostol
Limbašský kostol
Virtuálnu mapu nájdete tu