V piatok nás po zákernej choro…

V piatok nás po zákernej chorobe opustil kolega Miško Nálepka. Na úrade pracoval od samého začiatku župy a venoval sa mládeži a rozvoju športu a školstva. Svoju prácu zbožňoval a s mladými ľuďmi sa rád a veľa stretával. Bol pri všetkých školských a športových aktivitách, pretože chcel osobne gratulovať k úspechom a zároveň nájsť slabé miesta, ktoré by mohol zlepšiť.

Keď ministerstvo zrušilo finančnú podporu mimovyučovacích športových aktivít učiteľov, sám presadil jej obnovu u nás na župe. Spolupracoval aj so Slovenským olympijským výborom a získal mnoho ocenení. Pre mladých ľudí a šport odviedol obrovský kus práce. Ako kolega bol veľmi príjemný, pamätám si ho vždy len s úsmevom. Dovolím si zacitovať jeho blízkych kolegov z Odboru, ktorí ho presne vystihli: „Bol to muž s veľkým srdcom. Miloval život a svoju prácu, ktorá ho napĺňala.“ Spolu s kolegami z úradu sa s ním v stredu rozlúčime. Kiež by som už takýto status nemusel nikdy napísať. Miško, naozaj budeš chýbať.