v rámci aktivít sebeobrany pre študnetky…


v rámci aktivít sebeobrany pre študnetky našej školy došli inštruktory PZ SR s odboru výcviku prezídia Policajného zboru SR.