Vážení rodičia a milí žiaci

Vážení rodičia a milí žiaci,

na základe Školského semaforu vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 17. 08. 2021 zisťujeme záujem o získanie sady 25 ks Ag testov na domáce samotestovanie žiakov školy na Covid-19. Samotestovanie je dobrovoľné a má prebiehať v domácom prostredí.  Dňa 20.8.2021 bolo sprístupnené prihlasovanie prostredníctvom edupage školy 

https://farskehozssp.edupage.org/login/index.php?out=1

Rodičia žiakov nastupujúcich do 1. ročníka boli kontaktovaní priamo mailom.

Vyjadriť svoj záujem resp. nezáujem môžete v termíne do 25.08.2021.

 

V súvislosti so začiatkom školského roka 2021/2022, odporúčame všetkým rodičom a žiakom  oboznámiť sa s informáciami, ktoré obsahuje:

1. Školský automat (https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/)

2. Sprievodca školským rokom 2021/ 2022 (https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom/)

 

Organizácia otvorenia školského roku:

2.9. 2021 o 8.00 hod. – slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

3.9. 2021 – triednické hodiny

Podrobné informácie zverejníme priebežne.

 

V prípade nejasností kontaktujte vedenie školy:

PaedDr. Jozef Horák – riaditeľ školy, tel. 0905/614138, mail: jozef.horak@farskeho.sk

Ing. Janka Krošláková – praktické vyučovanie, tel. 0905/320844, mail: janka.kroslakova@farskeho.sk

Mgr. Jozef Lipták – teoretické vyučovanie, tel. 0907/504076, mail: jozefliptak@centrum.sk