Vážení rodičia, milí žiaci, z…

Vážení rodičia, milí žiaci,
zverejňujeme informácie k organizácií konca školského roku:
Na základe usmernenia ministra školstva, odporúčania predsedu BSK a rozhodnutia riaditeľa školy
sa otvárajú stredné školy od 22.6. Z organizačných dôvodov budú žiaci našej školy aj naďalej pokračovať v týždni od 22.6. do 26.6. v dištančnom vzdelávaní, do školy nastúpia v dňoch 29.6. a 30.6.

29.6. (pondelok) triednické hodiny 9.00 – 12.00 hod. (čistenie a odovzdávanie učební, po predchádzajúcom dohovore odovzdávanie učebníc)
30.6. (utorok) o 9.00 hod. odovzdávanie vysvedčení a rozlúčka so školským rokom

V škole sme pripravili maximálne bezpečné prostredie, bola zrealizovaná kompletná dezinfekcia priestorov, nakúpené mydlá, dezinfekčné gély a čistiace prostriedky. Výkon školských činností bude realizovaný pri dodržiavaní všetkých hygienických a bezpečnostných opatrení, ktoré určil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (rúška, rukavice, meranie teploty a.i.). Riaditeľ školy nariaďuje, aby žiaci nosili rúško všade vo vnútorných priestoroch školy. V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je pobyt dieťaťa v škole vylúčený.

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností môžete telefonovať resp. poslať mail:

PaedDr. Jozef Horák, riaditeľ školy 0905/614138

Mgr. Jozef Lipták, ZR TV 0907/504076

Ing. Janka Krošláková, poverená ZR PV 0905/320844
mail: farskeho@farskeho.sk

Ďakujeme za pochopenie a doterajšiu spoluprácu!

S pozdravom
PaedDr. Jozef Horák, riaditeľ školy