volne-miesta-pre-druhe-kolo-prijimacieho-konania-na-stredne-skoly-na-skolsky-rok-2024/2025

Voľné miesta pre druhé kolo prijímacieho konania na stredné školy na školský rok 2024/2025

Druhé kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest na stredných školách bude dňa 18. júna 2024. K dnešnému dňu je na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK voľných približne 552 miest. Tieto čísla sa ale ešte stále menia.

Ďalšie voľné miesta môžu byť na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS, súkromných a cirkevných zriaďovateľov.