Vzhľadom na prebiehajúce opatr…

Nárok zamestnancov počas karanténnych opatrení v školách a školských zariadeniach – Bratislavskykraj.sk

Vzhľadom na prebiehajúce opatrenia, ktoré majú pomôcť zabráneniu šírenia ochorenia COVID – 19 a dopadom týchto opatrení na zamestnancov je potrebné rozlišovať medzi nariadením karanténneho opatrenia orgánom verejného zdravotníctva a obmedzením činnosti škôl a školských zaria…