Záverečné skúšky v mimoriadnom termíne – 19.9. a 20.9. 2018

{pdf=http://www.farskeho.sk/images/pdf/2018_2019/MM_MT2018_harmonogram.pdf|100%|600|google}