Zdieľajte! je to dôležité Z…

Zdieľajte! je to dôležité
https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19
ZÁVERY ÚSTREDNÉHO KRÍZOVĚHO ŠTÁBU SR DŇA 12.3.2020
– zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk
– povinná 14-dňová karanténa pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia,
– od pondelka 16.3.2020 zatvorenie škôl a školských zariadení,
– zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľska – tu bude situácia priebežne monitorovaná,
– obmedzenie vlakovej a autobusovej dopravy – medzinárodnej aj vnútroštátnej,
– zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték,
– zatvorenie kultúrnych zariadení,
– v obchodných centrách cez víkend možnosť nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky
– obmedzenie otváracích hodín na úradoch
Súhrn opatrení: http://www.minv.sk/…/images/stab-suhrn-opatreni-12032020.pdf
Opatrenie ÚVZ SR o zatvorení zariadení od 13.3.2020: http://www.uvzsr.sk/…/Rezimove_opatrenie_HHSR_pri_ohrozeni_…
14-DŇOVÁ KARANTÉNA
Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) nariadil od 7.00 13. marca 2020 povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia zo zahraničia.
Osoby vracajúce sa zo zahraničia budú v karanténe spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Každý, kto sa bude vracať zo zahraničia, má kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý ho informuje o ďalšom postupe. Za nerešpektovanie nariadenia môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1659 eur.
ŠTANDARDNÉ POSTUPY PRE ZDRAVOTNÍKOV ku COVID-19
https://www.standardnepostupy.sk/klinicky-protokol-spdtp-k…/
POSTUPY PRE PACIENTOV ku COVID-19
https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/
Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s koronavírusom:
https://www.employment.gov.sk/…/koronavirus-pracovne-pravo-…
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR o karanténe:
http://www.uvzsr.sk/…/rozhodnutie_HH_SR_karantena_12_03_202…
http://www.uvzsr.sk/index.php…
Čo robiť a čo nerobiť v domácej izolácii:
http://www.uvzsr.sk/index.php…
ZÁKAZ NÁVŠTEV V NEMOCNICIACH A ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) od 7. marca 2020
vydal zákaz návštev pacientov vo všetkých slovenských nemocniciach, domovoch sociálnych služieb, detských domovoch a väzniciach.
Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze návštev v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb:
http://www.uvzsr.sk/…/Rozhodnutie_zakaz_navstev_nemocnice.p…
AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PODOZRIENIA NA COVID-19
V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka a zároveň počas uplynulých 14 dní ste navštívili krajinu s potvrdeným výskytom tohto ochorenia alebo ste boli v kontakte s osobou pozitívnou na koronavírus, odporúčame postupovať nasledovne:
– výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave a
cestovateľskej anamnéze,
– nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy,
– následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov,
– v prípade, že máte akékoľvek otázky, kontaktujte odborníkov na nižšie uvedených kontaktoch.
Odborníci sú Vám k dispozícii. Zriadili sme infolinky funkčné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. K dispozícii je aj mailový kontakt.
Kontakty prístupné pre verejnosť:
Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812
Infolinky boli aktuálne posilnené: https://www.health.gov.sk/Clanok…