Zostaňte doma. Ak to skutočne nejde, pravidlá sú jasné


SLOVENSKO JE NAJZARÚŠKOVANEJŠIA KRAJINA

Ak chceme bez následkov aspoň trochu povoliť prísne opatrenia a otvoriť prevádzky, vďaka ktorým sa nám v tomto ťažkom období bude žiť ľahšie, mali by sme byť aj najzarukavičkovanejší.
A teraz povedzte posledné slovo 3x za sebou najrýchlejšie, ako vieteSource