prevencia 1

Aktivity primárnej prevencie

27. januára 2016 sa uskutočnili odborné prednášky primárnej prevencie:

  • pre žiakov II.A triedy na tému Trestno – právna zodpovednosť mladistvých
  • pre žiakov nadstavbového štúdia v I.PA triede na tému “Obchod s ľuďmi”

Cieľ prednášok: zvýšiť právne vedomie žiakov – objasniť im rozsah trestno – právnej zodpovednosti od 14. roku života, informovať žiakov o rizikách práce v zahraničí.

Lektorkou bola Mgr. kpt. Henrieta Čechovičová, OO PZ Bratislava V. 

Mgr. Dana Dzurillová, koordinátorka prevencie