bratislavsky-samospravny-kraj-v-ramci-dotacnej-schemy-podpori-tento-rok-vyse-370-projektov

Bratislavský samosprávny kraj v rámci dotačnej schémy podporí tento rok vyše 370 projektov

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) podporí tento rok v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) viac ako 370 projektov. Ide o podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka, kultúry, mládeže a športu. Rozhodli o tom v piatok krajskí poslanci, ktorí schválili dotácie vo výške 1,5 milióna eur.

„Do tohtoročnej dotačnej schémy sa zapojilo takmer 600 žiadateľov. Považujeme to za veľmi slušné číslo, keďže išlo o skrátené obdobie. Pre porovnanie, minulý rok to bolo okolo 800. Vtedy sme to však mali na celý rok, teraz sa to týka len pol roka v tomto roku,“ uviedol pre TASR riaditeľ Odboru financií Úradu BSK Marek Vlčej.

Do životného prostredia a rozvoja vidieka poputuje 500.000 eur. Podporených bude 47 projektov, z toho 22 v oblasti verejnej infraštruktúry a životného prostredia a 25 v oblasti turizmu. V rámci výzvy bolo podaných celkovo 65 žiadostí, jedna bola vyradená.

Na kultúru pôjde rovnako 500.000 eur. Podporu získalo 155 projektov. Z toho 42 je z neprofesionálneho umenia, 21 zo scénického umenia, 19 z vizuálneho umenia, 26 z hudobného umenia, štyri z literatúry, 23 z medziodborových aktivít, 14 z pamäťových, fondových a zbierkových aktivít a šesť z ochrany hmotného kultúrneho dedičstva. V rámci výzvy bolo podaných 291 žiadostí, štyri boli vyradené.

Na podporu mládeže poputuje 100.000 eur. Podporených bude 29 projektov. Do výzvy bolo podaných celkovo 53 žiadostí, jedna bola vyradená.

Na podporu športu pôjde 400.000 eur. Podporených bude 143 projektov. Z toho 102 je z oblasti podpory zameranej na organizovanie pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov vrátane zdravotne znevýhodnených športovcov a 41 v oblasti podpory organizovania športových akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť. Do výzvy bolo podaných 190 žiadostí, tri boli vyradené.

BSK má nastavený presný postup hodnotenia žiadostí a schvaľovania dotácií. Žiadosti sú hodnotené najprv po formálnej stránke, či spĺňajú všetky náležitosti. Následne ich posudzujú odborní hodnotitelia v rámci jednotlivých oblastí. Výstup sa v ďalšom kroku dostane do dotačnej komisie, kde je možnosť finálnych úprav, zväčša sú však rešpektované výsledky odborných hodnotiteľov. Dotácie nakoniec schvaľuje zastupiteľstvo BSK.

Zdroj: TASR