kampinaci-v sprievode-kolednikov-z-folklorneho-suboru-ruthenia-odovzdali-svoju-radost-novorocnymi-koledami-a piesnami

Kampiňáci v sprievode koledníkov z folklórneho súboru Ruthenia odovzdali svoju radosť novoročnými koledami a piesňami

Koledníci z folklórneho súboru upútali prijímateľov a zamestnancov svojim dych berúcim spevom, štrngajúcimi pastierskymi palicami a dreveným chrámom, s ktorými zvýraznili divadelnú pastiersku etudu. Zaspievali vianočné rusínske piesne, koledy, očarujúcim rusínskym vinšom.

Nesúc sa v tomto duchu, KAMPIŇÁCI prajú každému šťastný Nový rok, v novom roku pevný krok, zdravia, šťastia akurát aj lásku. Všetko najlepšie v Novom roku!