Mimoriadny termín maturitnej skúšky

{pdf=http://www.farskeho.sk/images/pdf/org_pokyny_ms_2_2016_web.pdf|100%|600|google}