na-slovensku-je-historicky-najmenej-osob-zijucich-v-manzelstve

Na Slovensku je historicky najmenej osôb žijúcich v manželstve

Od roku 1869 je na Slovensku viac žien ako mužov. Pri poslednom sčítaní bolo zistené, že v SR je historicky najmenej osôb žijúcich v manželstve. Tvoria len niečo cez 48 percent populácie Slovenska. TASR o tom informovala hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder v súvislosti s vydaním publikácie Národná analytická správa.

Ako uviedla hovorkyňa, v roku 2021 tvorili slobodné osoby vo veku 16 a viac rokov 33,1 percenta (takmer 1,498 milióna). Slobodné ženy predstavovali 28,1 percenta (655.000) a slobodní muži 38,4 percenta (842.600).

Po prvej svetovej vojne sa podiel ženatých a vydatých pohyboval na hranici 57 percent. „Táto hodnota bola relatívne nízka, vychádzajúca z nepriaznivého povojnového stavu, keď mnoho manželstiev končilo úmrtím jedného z manželov,“ priblížila hovorkyňa. V roku 1961 podiel žijúcich v manželstve predstavoval 67,5 percenta, čo je najvyššia hodnota počas sledovaného obdobia. Po roku 1980 začal kontinuálne klesať a pokračuje až do súčasnosti.

V roku 2021 pripadalo 1044 žien na 1000 mužov. Najvyššia prevaha žien bola na Slovensku sledovaná v roku 1900, keď na 1000 mužov pripadalo 1146 žien.

Zdroj: TASR