Obnovenie prezenčnej formy vzdelávania

 

 

 

 

 

Vážené kolegyne a kolegovia, milí žiaci, ctení rodičia,
na základe aktuálneho rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa dňom 10.01.2022 (pondelok) obnovuje prezenčná forma vzdelávania. Všetky triedy školy na teoretickom a praktickom vyučovaní pokračujú riadnym rozvrhom platným pre párny týždeň.
Minister školstva súčasne vyzýva rodičov, aby žiakov pred nástupom pretestovali a aby sa testovali v prvých týždňoch 2x do týždňa. Fungovanie škôl sa bude opäť riadiť Školským semaforom a na školách budú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva naďalej povinné rúška.
Pred nástupom do školy preto odporúčame žiakom otestovať sa domácim AG samotestom a o tejto skutočnosti nás aj v nasledujúcom období pravidelne informovať prostredníctvom edupage školy: 
https://help.edupage.org/sk/u2512

Rodič resp. plnoletý žiak je povinný predložiť pri nástupe do školy dňa 10.01.2022 „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“. Vyhlásenie môžete odoslať priamo prostredníctvom edupage školy 
https://help.edupage.org/sk/u2462
 resp. priniesť osobne https://www.farskeho.sk/tlaciva-covid19/
Ďalšie podrobnosti sa dozviete na online TA ZRPŠ, ktoré sa konajú prostredníctvom aplikácie Google Meet v stredu 12.01.2022 o 16.30 hod. Rada rodičov sa stretne rovnako online s vedením školy o 15.30 hod. Linky na pripojenie dostanete v správe cez edupage začiatkom budúceho týždňa.
V prípade nejasností kontaktujte vedenie školy:
PaedDr. Jozef Horák – riaditeľ školy, tel. 0905/614138, mail: jozef.horak@farskeho.sk
Ing. Janka Krošláková – praktické vyučovanie, tel. 0905/320844, mail: janka.kroslakova@farskeho.sk
Mgr. Jozef Lipták – teoretické vyučovanie, tel. 0907/504076, mail: jozefliptak@centrum.sk

Pevné nervy a veľa zdravia do nového roku 2022 praje vedenie školy