olympiada nej

Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku.

Dňa 12.01.2016 sa uskutočnilo Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Tohtoročným organizátorom bolo petržalské súkromné gymnázium Mercury sídliace na Zadunajskej ulici 27.

Náš reprezentant Marek BERGER z triedy III.HA v ňom získal celkové 1. miesto a postúpil do krajského kola, kde mu pri reprezentácii našej školy želáme veľa ďalších úspechov. 

Mgr. Jozef Šujanec