Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 9.12.2014 sa na našej škole uskutočnila olympiáda v anglickom jazyk. Študenti už tradične dokazovali svoju znalosť jazyka v zručnostiach ako sú čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, zvládnutie gramatiky, ovládanie primeranej lexiky a rozprávanie. Tento rok sa z pôvodne prihlásených 17 študentov zúčastnilo olympiády osem. Všetci boli chlapci z prvých troch ročníkov odborov hotelová akadémia a pracovník v hotelierstve. Na prvých troch miesta sa umiestnili nasledujúci študenti:

  1. miesto – Cisár Martin 2.HA
  2. miesto – Velčík Erik 3.PH
  3. miesto – Krištofič Michal 1.PH

Martin Cisár bude školu reprezentovať v obvodnom kole a samozrejme držíme mu palce, aby dosiahol čo najlepšie výsledky.