prevencia 1

Primárna prevencia – “Trestno-právna zodpovednosť mladistvých”

4. februára 2016 sa uskutočnila odborná prednáška primárnej prevencie pre žiakov I.A a I.B triedy na tému Trestno-právna zodpovednosť mladistvých.

Cieľ prednášok:
Zvýšiť právne vedomie žiakov – objasniť im rozsah trestno – právnej zodpovednosti od 14. roku života.

Lektorkou bola Mgr. kpt. Henrieta Čechovičová, OO PZ Bratislava V. 

Mgr. Dana Dzurillová, koordinátorka prevencie