reformu-verejnej-spravy-treba-dokoncit,-nie-pokazit

Reformu verejnej správy treba dokončiť, nie pokaziť

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba upozorňuje, že reformu verejnej správy treba dokončiť, nie pokaziť. Reaguje tak na plány Ministerstva vnútra, ktoré pripravuje nové usporiadanie regiónov Slovenska. Aktuálny pracovný návrh podľa bratislavského župana betónuje súčasný nevyhovujúci stav.

„Prezentovaný návrh vôbec nepovažujem za reformu. To, čo samosprávy na Slovensku v skutočnosti potrebujú, je dokončenie decentralizácie verejnej správy a nové usporiadanie kompetencií žúp, obcí aj štátnej správy. Aktuálny materiál však betónuje nevyhovujúci stav. Najprv musíme vyriešiť kompetencie a financovanie samospráv, až potom kresliť nové usporiadanie okresov a krajov. Vláda k tejto téma pristupuje úplne opačne. Čo je ešte horšie, rezort vnútra chystá zásadnú reformu fungovania samospráv, do ktorej samosprávy vôbec nie sú zapojené. Je neprijateľné, aby sme sa o tak dôležitej veci ako je zmena fungovania samosprávy, dozvedali cez média prostredníctvom uniknutých materiálov,“ vyhlásil predseda BSK Juraj Droba.

Bratislavský samosprávny kraj bude trvať na tom, aby boli všetky územné samosprávy plnohodnotne zapojené do procesu reformy, ktorá je veľmi potrebná. Župa tiež upozorňuje na fakt, že vláda je v demisii a ministri sú len dočasne poverení. O takýchto zásadných zmenách v systéme fungovania samospráv by už takáto vláda nemala ani uvažovať, nieto konať.

„Prekreslenie hraníc okresov a krajov bez usporiadania kompetencií nijako nepomôže obyvateľom regiónov. Takáto pseudoreforma nijako nezvýši kapacity v školách, v škôlkach ani v zariadeniach sociálnych služieb. Reforma verejnej správy bez dostatočného financovania neprinesie ani kvalitnejšie cesty, ani komfortnejšiu verejnú dopravu či nové telocvične alebo jedálne. V prvom rade potrebujeme zmeniť súčasný neefektívny a byrokraticky komplikovaný systém riadenia z trojstupňového na dvojstupňový. V praxi to znamená preniesť kompetencie okresných úradov na samosprávy a priradiť im adekvátne financie. Určite tiež chceme otvoriť tému systému a kritérií financovania samospráv vrátane vytvorenia spravodlivejšieho systému prerozdeľovania daní,“ dodal Juraj Droba.

Predseda BSK avizoval, že Bratislavský samosprávny kraj predstaví vlastný návrh reformy verejnej správy a na pôde združenia samosprávnych krajov SK8 bude iniciovať mimoriadne rokovanie o tejto téme.

Navrhovaný systém funkčných regiónov
Navrhovaný systém funkčných regiónov (46), Zdroj: Ministerstvo vnútra SR