Ukončenie programu Právna klinika pre komunity

Dňa 10. decembra 2014 pokračovala výučba predmetu Právna klinika pre komunity, určená pre žiakov ZŠ a SŠ a pre ústavy nápravnej výchovy. Cieľom bolo oboznámiť žiakov so základmi súkromného práva a zvýšiť ich právne vedomie. 

Témou vyučovacích hodín boli:

  • spôsobilosť na právne úkony
  • rodinné právo – manželstvo, vznik, rozvod, výživné, úprava styku s maloletým po rozvode
  • trestné právo – skutkové podstaty trestných činov a sadzby trestov. 

Vyučovali študentky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave:
Bc. Lenka Staníková a Bc. Zuzana Mäsiarová, odborný dohľad mal: Mgr. Samuel Rybnikár

Program absolvovali žiaci IV.MK a V.HA triedy.

Mgr. Dana Dzurillová