v-historickom-muzeu-sa-nachadza-viac-ako-250.000-zbierkovych-predmetov

V Historickom múzeu sa nachádza viac ako 250.000 zbierkových predmetov

Sídlom Historického múzea je hradný palác majestátneho Bratislavského hradu. Ročne privíta viac ako 100.000 návštevníkov, ktorí tu môžu zhliadnuť cez 250.000 zbierkových predmetov. Historické múzeum v Bratislave je významnou súčasťou komplexu špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea.

Pôvod Historického múzea siaha do roku 1961, keď 11. októbra 1961 došlo k zlúčeniu Slovenského múzea v Bratislave a Slovenského národného múzea v Martine. Pôsobil ako Historický odbor nového SNM a v roku 1967 sa presťahoval na obnovený Bratislavský hrad.

„O dva roky neskôr bol premenovaný na Historický ústav SNM, ktorého súčasťou bol až do roku 1991, keď sa jeho názov zmenil na Historické múzeum. V 90. rokoch začali v rámci Historického múzea pôsobiť špecializované oddelenia, venované kultúre židov, karpatských Nemcov, Chorvátov a Maďarov na Slovensku, ktoré sa časom pretransformovali na samostatné zložky SNM. V súčasnosti patrí pod SNM – Historické múzeum aj rodný dom Dr. Vladimíra Clementisa v Tisovci,“ objasnil riaditeľ Historického múzea Peter Barta.

Základným poslaním múzea je získavať, ochraňovať, vedecky i odborne spracovávať a nakoniec aj sprístupňovať múzejné zbierky dokladujúce vývin spoločnosti na Slovensku od stredoveku po súčasnosť. Spravuje tiež numizmatickú zbierku od najstarších čias po súčasnosť a zbierky dokumentujúce históriu a etnokultúrny vývoj Slovákov v zahraničí.

„Aktuálne máme cez 250.000 zbierkových predmetov. Minulý rok navštívilo múzeum približne 112.000 osôb, ale pred covidom to bolo aj dvojnásobné číslo,“ vysvetlil ďalej Barta.

Z množstva výstavných podujatí usporiadaných Historickým múzeom doma i v zahraničí boli napríklad účasť na Expo 93 v Južnej Kórei, Cesta k slovenskej štátnosti (1996), Cesta dejinami (2001), Stred Európy okolo roku 1000 (2002), Leonardo da Vinci (2006), Prvá Svetová vojna (2014), Etruskovia z Perugie (2015), Veľká Morava (2016) či N89 – Cesta k slobode (2019).

Na tento rok má múzeum plánovaných viacero projektov. „Od 4. apríla sme otvorili výstavu Príbeh holíčskej manufaktúry, ktorá potrvá do konca roku 2024. K letnej sezóne plánujeme otvoriť výstavu prezentujúcu stoly ako nositeľov umeleckých a historických hodnôt, pričom gro predmetov je opäť zo zbierok nášho múzea. Druhý polrok sa nesie v znamení pripomienky 30. výročia samostatnej Slovenskej republiky – Príbeh dvojkríža a pokračovanie expozície Dejiny Slovenska,“ priblížil Barta.

Múzeum plánuje pripomenúť aj narodeniny cisárovnej Márie Terézie, ktoré pripadajú zhodou okolností aj na Noc múzeí a galérií 13. mája. „Zároveň by sme tento rok chceli zrealizovať prestavbu III. poschodia paláca Bratislavského hradu na oddychovú zónu pre návštevníkov. Taktiež nás čaká v spolupráci s Kanceláriou Národnej rady SR sprístupnenie verejnosti nových výstavných priestorov v Severných hradných. Tam chceme otvoriť zároveň výstavu zbierky afrického umenia Ivana Melicherčíka, na Slovensku ojedinelú prezentáciu mimoeurópskych kultúr,“ dodal záverom.

Zdroj: TASR