Vážené pani riaditeľky, páni r…

Vážené pani riaditeľky, páni riaditelia,

ako už isto viete, dnes ústredný krízový štáb rozhodol o prerušení vyučovania na základných a stredných školách na 14 dní.
V tejto súvislosti Vám zasielame aktuálne usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-…/
Maturitné skúšky (externá časť a písomná forma internej časti) sa presúvajú na obdobie od 31. 3. do 3. 4. 2020. Následne sa upravujú aj ďalšie termíny v zmysle priloženého usmernenia.
Prijímacie skúšky – talentovky – je potrebné presunúť termíny talentových prijímacích skúšok, ktoré sa mali konať v čase od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 na niektorý z neskorších termínov (od 30. 3. do 30. 4. 2020).

S pozdravom

Mgr. Jana Zápalová
Riaditeľka odboru
Odbor školstva, mládeže a športu
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P. O. BOX 106

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školá…