mokrohajsku-s obchodnym-centrom-v karlovej-vsi-spoji-novy-chodnik

Mokrohájsku s obchodným centrom v Karlovej Vsi spojí nový chodník

Mokrohájsku ulicu s obchodným centrom v Karlovej Vsi spojí nový chodník. Zlepší sa tým peší prístup pre rezidentov, ktorí využívajú vyšliapanú cestičku za plavárňou. Projekt výstavby je pripravený a čaká na získanie stavebného povolenia.

Trasa chodníka podstatne skráti peší prístup k obchodom po bezpečnom povrchu a zároveň sprístupní vstup do prírody a okolitých lesov s napojením na tunel popod železnicu. Chodník vybuduje Karlova Ves v území, ktoré sa začína koncovou časťou Mokrohájskej cesty pri bytových domoch, popri plavárni a medzi záhradami až po hlukovú stenu. Tá oddeľuje objekty OC Galéria Lamač. V súčasnosti tadiaľ vedie len provizórny chodník medzi plavárňou a detským ihriskom, ktorý je na viacerých úsekoch len vychodenou plochou v teréne.

Návrh nového chodníka je stavebne rozdelený na dve samostatné vetvy. Prvá je charakterizovaná ako novostavba, s vybudovaním nového chodníka s inštaláciou verejného osvetlenia. Povrch nového chodníka s dĺžkou 111 metrov bude vydláždený krytom z betónovej dlažby. Druhá vetva bude mať 74 metrov. V tejto časti je v súčasnosti cestička spevnená zavalcovanou vrstvou drveného kameniva.

Zdroj: Karlova Ves; Foto: Ladislav Biznár